Levertijden en Feestdagen

FEESTDAGEN EN RIJVERBODEN 

In de maanden juli en augustus is in het weekend het zomerrijverbod in Duitsland, Frankrijk en Italië weer van kracht.

Voor onze dienstverlening betekent dit het volgende:

V.w.b. Duitsland: Het zomerrijverbod gaat in op zaterdag 1 juli en duurt tot eind augustus.

Hierdoor geen weekendvertrekken en geen aflevering op maandag in de postcodes beginnend met 0 – 1 – 35-36-37-38-39 – 6 – 7 – 8 – 9.

 

Dit betekend dat de looptijd voor zendingen die aan het begin van de week geleverd moeten worden in Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland een dag langer is.

V.w.b. Frankrijk: Zaterdag 29 juli rijverbod (tot half augustus). Hierdoor geen weekendvertrekken en dus geen aflevering mogelijk op maandag in midden en Zuid Frankrijk.

Op vrijdag 14 juli is er een feestdag en rijverbod in Frankrijk hierdoor wordt er 14 juli niet geleverd. Alle retour orders uit Frankrijk worden tot donderdag zoveel mogelijk geladen.

 

Als u zekerheid wilt hebben over eventuele consequenties voor uw zending(en), of nog vragen heeft over bovenstaande, over looptijden dan kan u contact opnemen met de afdeling Customer Service (0515-445677) of Verkoop Binnendienst (0515-445630)

 

 

In the month July and August we have the summer driving restrictions in Germany, France and Italy which means the following for our services:

 

Germany: summer driving restrictions will start on the first of July until the end of August.  

This means no deliveries can be made on Monday in postal codes starting with 0 - 1 - 35-36-37-38-39 - 6 - 7 - 8 - 9.

All deliveries going to Germany, Italy, Austria and Switzerland will take one day longer than normal.

 

France: summer driving restrictions will start on Saturday 29th of July. We can not make any deliveries on monday in the middle and south of France.

1347/5000

On Friday, July 14th, there is a public holiday and driving restriction in France, this means we can not make any deliveries on this day in France.

All  orders from France to the Netherlands will be loaded until Thursday.

 

If you want to have certainty about possible consequences for your shipment(s), or if you have questions about the above, please contact our Customer Service Department (0515-445677) or Sales Office (0515-445630)