Levertijden en Feestdagen

Maandelijkse rijverboden

 

In de maand mei gelden een aantal rijverboden en feestdagen in ons werkgebied dit betekend het volgende voor onze dienstverlening:

 

Maandag 1 mei is het de dag van de arbeid. In onder andere België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland is deze dag een feestdag en een rijverbod. Zendingen naar deze bestemmingen kunnen een dag vertraging oplopen.

 

Maandag 8 mei is een officiële feestdag in Frankrijk, deze dag is voor ons ook een rijverbod, zendingen naar geheel Frankrijk kunnen een dag later geleverd worden.

 

Donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag, hierdoor veel rijverboden deze dag in ons werkgebied.  

 

Woensdag 24 mei is de laatste laad en losdag in Duitsland en Frankrijk. Italië is wel geopend.

Wij zijn 25 mei gesloten en hebben deze dag geen dienstverlening.

Veel bedrijven zijn vrijdag 26 mei gesloten, informeert u goed bij uw klant of deze zijn geopend.

 

Als u zekerheid wilt hebben over eventuele consequenties voor uw zending(en), of nog vragen heeft over bovenstaande, over looptijden dan kan u contact opnemen met de afdeling Customer Service (0515-445677) of Verkoop Binnendienst (0515-445630)

 

 


Holidays and driving restrictions for May.

 

In the month May there are many of holidays and driving restrictions, which means for our services:

 

Monday, May 1st ,in Belgium, Germany, France, Italy, Luxembourg, Austria and Switzerland, this day is a holiday and a ban on driving. Shipments to these destinations may be delayed by one day.

 

Monday, May 8 is an official holiday in France. This day is also a driving ban for us, shipments to whole France can be delivered a day later.

 

Thursday, May 25th is a public holiday and we are closed.

Wednesday, May 24th is the last day of loading and unloading in Germany and France.

A lot of companies are closed Friday the 26th of May, please get in contact with your customer whether they are open or not.

 

If you want to have certainty about possible consequences for your shipment(s), or if you have questions about the above, please contact our Customer Service Department (0515-445677) or Sales Office (0515-445630)