Werkwijze

Transparantie, scherpte en samenwerking

De eerste indruk blijkt vaak waardevol. Op basis van gestructureerde scan- en onderzoeksmethodieken komen onze engineers binnen enkele dagen tot een inzicht in het verbeterpotentieel van uw organisatie. 

Een engineeringtraject is gestructureerd opgebouwd en bestaat uit drie opeenvolgende fases.  

 

Fase 1 start met een intake, waarbij het doel en de scope van de opdracht wordt vastgesteld. Vervolgens wordt gestart met het vooronderzoek, middels een diagnose-tool waarmee we een korte, maar intensieve logistieke en bedrijfskundige analyse van uw organisatie uitvoeren. Op basis van de uitkomst van de intake en het vooronderzoek stellen wij een offerte op voor het daadwerkelijke onderzoek.

Fase 2 omvat de analyse. Door middel van interviews, on-site dataverzameling, observaties en procesanalyse krijgen onze engineers een beeld van de gang van zaken binnen uw organisatie. Op basis van de analyse stellen wij een rapportage op, waarin we verslag doen van de bevindingen en de opdrachtgever voorzien van pragmatische en direct uitvoerbare aanbevelingen.

Fase 3 is een mogelijk vervolgtraject, waarin wij u graag ondersteunen met het daadwerkelijke implementeren van onze aanbevelingen. Het engineeringtraject eindigt hier en loopt dan vloeiend over in projectmanagement.