Transport Goederenverzekering

Wat is een Transport Goederenverzekering?

Tijdens het transport kunnen uw goederen beschadigd raken of zelfs verloren gaan. Met een Transport Goederenverzekering verzekert u zich tegen deze risico’s. Deze verzekering kan ook een dekking geven voor mogelijke kosten in verband met die beschadiging of het verlies.

Hoe werkt een Transport Goederenverzekering?

U sluit een overeenkomst waarmee u het transport van de goederen verzekert. In de overeenkomst staan de voorwaarden, zoals de omvang van de dekking en de premie. De premie voor de Transport Goederenverzekering is onder meer afhankelijk van de aard en waarde van de te vervoeren goederen, het volume van de te vervoeren goederen, de gewenste dekking, het eigen risico, vervoersmodaliteit, geografie en verpakking. In het algemeen komt de premie tot stand door de verzekerde waarde met een bepaald percentage te vermenigvuldigen. U kunt de goederen verzekeren per zending of door een jaarlijkse premieberekening. Omdat de aard en waarde van de goederen onderling sterk kunnen verschillen wordt de Transport goederenverzekering geheel op maat samengesteld. Nadat de risico’s in kaart zijn gebracht, kunt u beslissen welke risico’s u wilt verzekeren.

Meer informatie:

Wilt u meer weten over de Transport goederenverzekering? Neem dan contact op met onze adviseurs.

De percentages voor de premie van de transport goederenverzekering zijn hier te bekijken.

Veenstra|Fritom berekend een bemiddelingspremie van € 20,- per verzekerde zending.

Let op: de waarde van de goederenverzekering moet gebaseerd zijn op de factuurwaarde van de zending + de transportkosten.

 Disclaimer

Indien bovenstaande tekst afwijkt van hetgeen in het verdere adviestraject of in de polisvoorwaarden wordt vastgelegd, dan prevaleert de tekst van het advies respectievelijk de polisvoorwaarden.