Biddle en Veenstra|Fritom gaan geen (logistieke) uitdaging uit de weg

Onder de dienst Logistiek Engineering biedt Veenstra|Fritom onafhankelijk advies en begeleiding bij supply-chain vraagstukken. Deze uitdaging is Veenstra|Fritom ook aangegaan met Biddle

Een voordeel van deze praktische adviesvorm is het feit dat het zich niet beperkt tot alleen een onderzoeks- en adviestraject: ook voor de implementatie van adviezen en logistieke software kan u bij Veenstra|Fritom terecht. Zodat de klant zich geheel kan richten op zijn kernactiviteit. 

Biddle heeft een complete redesign van haar productie en supply chain doorgevoerd. 

Voor meer informatie zie hieronder het filmpje.