Kwaliteit

Als organisatie is het van belang om aan je klanten en je omgeving te laten zien wat je doet. Hiervoor zijn  met name in de jaren ’80 en 90 standaarden ontwikkeld voor het bedrijfsleven. Ook als Veenstra|Fritom hebben we hier mee te maken, omdat we graag onze klanten, maar ook onze medewerkers en omgeving willen laten zien wat we doen. Een aantal normen waar we als Veenstra|Fritom mee te maken hebben worden er in dit artikel even uitgelicht.

NEN-EN- ISO 9001 (2008). Dit is een internationale norm voor een kwaliteitsmanagement systeem, waarbij er door de organisatie gewerkt wordt volgens een vooraf gestelde structuur, die ook beheerst wordt door deze organisatie. Uitgangspunt is om te voldoen aan de eisen en wensen van de klant, maar ook wat de wet ons voorschrijft. Hieruit volgt eigenlijk dat je jezelf als organisatie continu moet verbeteren om de klant tevreden te houden. En zoals je weet is een reden waarom we zijn gestart met “Logisch” het continu verbeteren voor de klant. Klik hier voor meer informatie.

Is ISO 9001 meer algemeen, daarentegen is SQAS (Safety and Quality Assessment Systems) specifiek gericht op de chemische industrie. De chemische industrie voert vaak niet zelf de handling en het transport van grondstoffen en eindproducten uit, dit gebeurt door logistieke dienstverleners. Vooral de grote chemische concerns vragen logistiek dienstverleners om aan bepaalde normen te voldoen. Om te waarborgen dat transport en opslag van chemische goederen op een veilige, kwalitatief goede en voor het milieu juiste manier wordt uitgevoerd heeft CEFIC (European Chemical Industry Council) de kwaliteitsnorm SQAS (Safety and Quality Assessment Systems) ontwikkeld. SQAS is een beoordelingssysteem wat ontwikkeld is om te kijken of de logistieke dienstverlener voldoet aan de eisen die gesteld worden met betrekking tot organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu. De SQAS standaard is een beoordelingssysteem, waarmee de opdrachtgevers uit de sector op een eenvoudige manier kunnen zien hoe het is gesteld met bovengenoemde onderwerpen bij de logistieke dienstverlener. De SQAS standaard heeft verschillende vormen. Zo is er een aparte variant voor wegvervoer, tankcleaning, intermodaal vervoer en magazijnen. Voor elk logistiek onderdeel is een SQAS specifieke vragenlijst opgesteld met betrekking tot de wettelijke voorschriften en door de chemische industrie relevante onderwerpen. Het SQAS assessment leidt niet tot een certificaat maar tot een gedetailleerd rapport op basis waarvan we eventuele verbetermaatregelen kunnen nemen en de chemische sector kan zien in hoeverre we voldoen aan de gestelde eisen. Klik hier voor meer informatie.

Waar we binnenkort ook mee te maken gaan krijgen is de AEO (Authorised Economic Operator) norm. Dit is een certificaat dat door de douane wordt afgegeven. Voordeel hiervan is dat certificaathouders minder fysieke en document controles hoeven te ondergaan bij internationale goederenstromen. Ook heb je voorrang bij controles en heb je invloed op de plaats van controle. Klanten, die internationaal zaken doen, zullen steeds vaker gaan vragen naar dit certificaat, omdat dit bovengenoemde voordelen (o.a. tijdwinst) met zich meebrengt. Dit certificaat willen we, als Veenstra|Fritom, graag halen. We moeten hiervoor gaan aantonen dat je goederen op een veilige en betrouwbare manier vervoert en opslaat. Dit betekent dat we na de zomer aan de slag gaan om de terreinen beter te beveiligen, denk hierbij aan het hekwerk, camera’s e.d. Maar ook de afspraken over bijvoorbeeld de ingangscontrole zullen worden verbeterd. Ook hierover is meer informatie op internet te vinden, klik hier om het te bekijken.