Organisatie en overleg

In de afgelopen periode is er de nodige aandacht besteed, om eens goed te kijken naar onze organisatie en overlegstructuur. Daaruit zijn een aantal punten naar voren gekomen, die niet alleen wij als MT, maar ook de medewerkers binnen onze organisatie graag verbeterd zien. Denk daarbij aan; betere communicatie onderling, duidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden en effectiever (minder en korter) overleg. Daarnaast is er door de introductie van “Logisch” meer behoefte ontstaan aan projectmatig werken, waarbij er meer wordt gekeken naar processen over afdelingen heen. Met als doel waarde toevoegen in het proces voor de klant door continu te verbeteren. Om hierop in te spelen zijn de afdelingen opnieuw hiërarchisch ingedeeld , zie bijlage. Verder hebben we de overlegstructuur veranderd en zijn we momenteel  bezig om de functieomschrijvingen goed vast te leggen. Op deze manier willen we stappen zetten om klaar te zijn en ons zo nodig  weer aan te passen  aan de wensen en eisen van onze klanten, maar zeker ook van onze medewerkers.