AEO vergunning

Veenstra|Fritom is als een Authorized Economic Organization erkend.

Binnen de internationale goederenstromen (supply chains) worden steeds strengere veiligheidseisen gesteld. De AEO status leidt tot minder fysieke- en documentcontroles, waardoor de afhandeling van de procedures sneller verloopt. Dit resulteert in een efficiënte administratie en een betere dienstverlening aan onze klanten. Het AEO certificaat wordt door alle lidstaten van de Europese Unie erkend.

 

Veenstra|fritom heeft vele security maatregelen genomen om aan deze eisen te voldoen. Ook zijn alle bedrijfsprocessen zorgvuldig gescreend en daar waar nodig aangepast.

Betrouwbare bedrijven die zich houden aan hoge veiligheidseisen krijgen, na controle door de douane, de Authorized Economic Operator (AEO-S) status. Het verwerven van de AEO status past in het beleid van Veenstra|fritom  om te voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid en zekerheid.                     

AEO is een mooie toevoeging aan de al eerder verkregen certificeringen ISO 9001-2008, ISO 22.000, SQAS voor transport & warehousing en het Keurmerk Transport&Logitiek.