SQAS-certificering

Veenstra|Fritom wordt sinds 2008 getoetst aan het uiterst strenge veiligheid- en kwaliteitsonderzoek SQAS, waarbij Veiligheid, Kwaliteit, Milieu en Gezondheidsaspecten worden beoordeeld voor zowel transport als warehousing.

Chemische producten vervoeren vergt de nodige expertise. Een minuscule misvatting kan catastrofale gevolgen hebben voor de veiligheid van de vervoerder en de omgeving. En wat te denken van de consequentie voor ons milieu. Vandaar dat aan het vervoeren van chemicaliën de nodige eisen worden gesteld.

De CEFIC (European Chemical Industry Council) introduceerde hiervoor in overleg met diverse logistieke organisaties de SQAS (Safety and Quality Assessment System), welke in checklijstvorm is opgesteld.  

SQAS is bij uitstek het middel voor het bewust en veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen. Dit beoordelingssysteem geeft de garantie dat het vervoerende bedrijf voldoet aan de strenge eisen. Eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Door te werken conform de SQAS-checklijst, worden bedrijfsrisico's en -gevaren geminimaliseerd. Tegelijkertijd wordt de veiligheid en de kwaliteit van het uit te voeren werk geoptimaliseerd en gewaarborgd.