Audit ISO22000 en GMP+B3

Nieuwe certificaten

16 juni 2022

Certificaat

Bedrijfsvoering - Kwaliteit

Kwaliteit staat als kernwaarde centraal in de bedrijfsvoering van Veenstra|Fritom.
Voor ISO22000 (food) en GMP+ B3 (feed) heeft er deze maand een tussentijdse audit plaatsgevonden. Voor wat betreft de certificering van GMP+ B3 waren er een aantal punten waarop wij ons de komende tijd moeten verbeteren. Voor ISO22000 waren er geen opmerkingen. De auditor gaf aan dat hij zeer positief was over de manier waarop wij verbeteringen hadden opgepakt die hij eerder had aangedragen.


We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid naar mens, milieu en maatschappij. Daarbij streven we continu naar verbetering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu, het voorkomen van gevaarlijke situaties en beheersen van voedselveiligheid.

 

 

 

 

FRITOM Veenstra Steekwagen Transparant