MIT Subsidie

Veenstra|Fritom haalt MIT subsidie binnen

11 augustus 2022

JBL 3975

MIT

MIT staat voor mkb innovatiestimulering Regio en Topsectoren en richt zich op mkb’ers die innovaties ontwikkelen binnen de Topsectoren.

De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat het mkb bijdraagt aan de kennis- en innovatie-agenda's van de Missies voor de toekomst.

De MIT kent verschillende instrumenten: R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisvouchers. Daarnaast is er geld beschikbaar voor TKI-Netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars.

Veenstra|Fritom haalt MIT subsidie binnen

In juni heeft Veenstra|Fritom een subsidie aanvraag gedaan in het kader van de MIT: Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Dit is een regeling om innovatie of haalbaarheidsonderzoeken te stimuleren voor MKB bedrijven. Veenstra|Fritom heeft een aanvraag gedaan voor het onderzoeken van de haalbaarheid om een rekenmodel voor de klanten van Veenstra op te zetten. Dit rekenmodel zou de CO2 besparing moeten kunnen aantonen voor klanten. Dit kan ook gelden voor (fijnmazige) distributie, goederen die worden vervoerd door wagens met HVO. HVO (Hydrated Vegetable Oil) als alternatief voor diesel.

Door het innovatieve karakter in combinatie met de duurzaamheid gedachte van de vraag, zijn we in aanmerking gekomen voor deze subsidie om hier verder onderzoek naar te doen.

Wordt vervolgd!

 

Co2 Dashboard