Veenstra|Fritom implementeert CO2 dashboard

25 mei 2022

Co2 Dashboard

Veenstra|Fritom implementeert CO2 dashboard

Veenstra | Fritom heeft begin 2022 een project gestart voor de ontwikkeling van een CO2 dashboard. In samenwerking met Fritom R&D en het IT bedrijf Ilionx is enkele weken geleden de eerste versie van het dashboard opgeleverd en beschikt Veenstra|Fritom hierover. Dit dashboard voldoet aan de Europese norm.

Aan de hand van het CO2 dashboard krijgt Veenstra|Fritom inzicht in de uitstoot van haar transportritten op verschillende niveaus, maar ook krijgen wij inzicht in de CO2-uitstoot van Veenstra|Fritom klanten. Deze inzichten kunnen vervolgens worden gedeeld met onze klanten. Bovendien kan de informatie uit het dashboard gebruikt worden voor de Lean & Green certificering waar we volop mee in voorbereiding zijn. De eerste reacties over het dashboard zijn goed ontvangen men is enthousiast en positief verrast over de volledige en duidelijke informatie. 

15429984 Co2 Milieubescherming Een Mensen In Het Indrukken Van De Co2 Symbool