Veenstra|Fritom met vlag en wimpel geslaagd voor tussentijdse audit

20 november 2020

Food grade opslag: veilige opslag gegarandeerd

Afgelopen week is bij Veenstra|Fritom opnieuw een tussentijdse audit uitgevoerd voor de certificaten ISO9001:2015, ISO22000:2005 en GMP+B3. De jaarlijkse kwaliteitsaudits werden uitgevoerd door bureau Veritas. Bedrijven in de transportketen moeten voldoen aan strenge regelgeving voor het veilig vervoeren van goederen. Bureau Veritas werkt met haar klanten samen zodat zij kunnen voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen in de transport- en logistieke sector. Zo zorgen we samen voor veiligheid en naleving van regels bij wereldwijd transport van goederen. 

Tijdens deze rare corona tijden gaat een audit anders dan anders maar desondanks zijn er geen afwijkingen geconstateerd tijdens de audit.

We zijn heel blij met dit resultaat en trots op de kwaliteitsstappen die we de afgelopen jaren gemaakt hebben!

De audit is uitgevoerd voor de volgende certificaten:

ISO9001:2015

ISO9001 is een internationale norm voor kwaliteitssystemen. Is basis houdt de norm in dat “je doen wat je zegt en je zegt wat je doet”. Met dit certificaat tonen we aan dat ons kwaliteit management op orde is en dat wij weten wat wij moeten doen om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen.

ISO22000:2005              

ISO22000 is een standaard op het gebied van voedselveiligheid. Met dit  certificaat tonen wij aan dat we weten hoe wij op een veilige en verantwoorde manier met producten van onze klanten om moeten gaan.

GMP+B3                          

GMP+B3 is een standaard op het gebied van voederveiligheid. Dit is voor Veenstra|Fritom een vrij nieuwe norm. Door te voldoen aan deze norm borgen wij dat wij feed (verpakte diervoeders) op een veilige en verantwoorde manier op slaan.

De auditoren waren zeer onder de indruk van ieders kennis en de groei die wij als bedrijf doorgemaakt hebben de afgelopen jaren.