Veenstra|Fritom rondt opnieuw SQAS assessment succesvol af

15 december 2021

Veiligheid door ADR-uitgeruste auto’s en materialen

Onlangs heeft Veenstra|Fritom een SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) assessment met een voldoende afgerond. Hiermee is bevestigd dat we opnieuw voldoen aan de kwaliteitsnormen voor de opslag en het transport van chemicaliën.

Dat de standaarden hoog liggen bij dit type transport laat zich raden. Daarom is aan het SQAS assessment een uitgebreide vragenlijst verbonden waarbij de auditor elementen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen onder de loep neemt. Tegelijkertijd zijn dit ook belangrijke onderdelen voor onze opdrachtgevers en met het succesvol afronden van het assessment kunnen ze ervan op aan dat onder andere ADR-transport bij ons in goede handen is.

Uit het eindrapport kwam met name naar voren dat we onze bedrijfsprocessen en de traceerbaarheid van begin tot eind bij zowel de warehousing als het transport goed beheren. Daarnaast biedt de feedback die we hebben gekregen een goede basis om continu verder te verbeteren.