95 jaar historie en toekomst in logistieke dienstverlening

Een sterke focus op ondernemerschap, duurzaamheid, en het behouden van een positieve bedrijfscultuur, dat is wat VeenstralFritom typeert. Met 95 jaar is er veel om op terug te kijken, en vooruit te kijken. Wessel R. Veenstra, die als derde generatie het familiebedrijf leidt, deelt zijn verhaal over het verleden, heden en toekomst van het bedrijf.

Wat na 95 jaar voor hem persoonlijk de meest inspirerende mijlpaal in de geschiedenis van Veenstra|Fritom is? “Dat zijn er meerderen, maar als ik er dan toch eentje moet kiezen, dan is dat onder andere ons 75-jarige jubileum geweest. De jubilea werden altijd wel op gepaste wijze gevierd, maar met de 75ste verjaardag hadden we net een intensieve periode achter de rug. Het bedrijf groeide fors en we hebben toen net op tijd een grote aanpassing op ons terrein in Heeg afgerond. Daar kijk ik nog altijd met veel plezier op terug, het was mooi om hier samen met de collega’s bij stil te staan. Nu hebben we om de vijf jaar zo’n mijlpaal, en ook met het 95-jarig jubileumfeest zie je nog steeds dat dit soort momenten de mensen verbindt.”

14 Opening 1988
Veenstra Fritom 95 Jaar Nieuwsbericht

Ondernemerschap in het DNA
“Vaak blijven bij mijlpalen alleen de highlights hangen, maar daartussenin gebeurt heel veel,” vervolgt hij. “Misschien is het ondernemerschap dat zich blijft doorontwikkelen en het zorgen dat het bedrijf gezond blijft als mijlpaal nog wel het belangrijkste. Dat doe je samen met de mensen die voor het bedrijf werken. Als je op de historie van het bedrijf terugkijkt, dan heb ik altijd het onvoorwaardelijke geloof in ondernemerschap en het vooropstellen van het bedrijfsbelang bijzonder gevonden. Dat is niet vanzelfsprekend. In goede tijden voor de wind blijven zeilen kunnen we allemaal, maar ook in wat minder goede tijden moet je er gewoon voor blijven gaan. Dat is denk ik ook het middel- en langetermijndenken dat toch in een familiebedrijf zit, waarin je vaak ook mogelijkheden krijgt om zaken weer aan te passen, zodat je klaar bent voor de periode die voor je ligt.”

Negen jaar geleden werd Wessel gevraagd om eindverantwoordelijk te worden voor VeenstralFritom, maar daarvoor was hij werkzaam in verschillende operationele en directiefuncties binnen het bedrijf. Hij weet zich nog goed te herinneren dat hij als 24-jarige net terug was van een rit op een neer naar Spanje en kort daarna op de planning is gestart. Het ondernemerschap werd bij zijn generatie met de paplepel ingegoten doordat zijn vader met zijn vijf ooms toentertijd het bedrijf runde. Door zijn carrière heen, heeft hij veel kansen binnen het bedrijf gekregen. Nog altijd gelooft Wessel erin om het ondernemerschap zo laag mogelijk in de organisatie te houden. “Ik vind het mooie dan ook dat iedereen hier op z’n eigen manier vorm aan geeft. Mensen zijn en blijven je belangrijkste kapitaal en daar moet je persoonlijk in blijven investeren. De leuke dingen van mijn werk zijn om ’s middags nog even bij te praten met de mensen die in de kantine zitten te koffiedrinken of in de werkplaats staan.”

Veenstra Fritom 95 Jaar Wessel Veenstra

Mensen zijn en blijven je belangrijkste kapitaal en daar moet je persoonlijk in blijven investeren

Wessel R. Veenstra — Algemeen directeur

Het gaat goed met VeenstralFritom, maar uitdagingen zijn er uiteraard ook geweest. De uitdagingen die Wessel het meeste zijn bijgebleven, hebben vooral te maken met de balans tussen continuïteit en groei. “Deze lopen niet altijd synchroon en dan moet je soms een keer terugschakelen. Dan loop je ook tegen emoties aan en daar heb ik persoonlijk veel van geleerd. En hoe lastig het soms ook is, je moet wel doorpakken en moeilijke dingen niet uit de weg gaan. Ik heb daarbij ook gemerkt dat je het nooit alleen doet. Ik geloof er echt in dat als je hiervoor de juiste mensen bij elkaar hebt, je dan heel veel aankunt. Gelukkig is dat het geval.”

“Slim met elkaar werken is daarbij van groot belang, waarbij je de toekomstperspectieven probeert te borgen. Dat zit in het DNA van ons bedrijf en je moet met elkaar in staat blijven om relevante dienstverlening aan de klant te kunnen bieden. Elke tijd heeft z’n dynamiek en uitdagingen. Dit moet je natuurlijk ook in de juiste tijdsgeest zien, maar de persoonlijke relatie is altijd heel belangrijk gebleven. We zijn altijd in staat geweest om het bedrijf aan te passen aan veranderende omstandigheden. Elementen zoals digitalisering zijn belangrijk, maar je doet zaken met elkaar op basis van relaties en het nakomen van de afspraken die je hebt gemaakt. Je moet dat stapje extra willen en durven zetten om je juist daarin onderscheidend te kunnen maken.”

Veenstra Fritom 95 Jarig Jubileum

"JE MOET DAT STAPJE EXTRA WILLEN EN DURVEN ZETTEN OM JE JUIST DAARIN ONDERSCHEIDEND TE KUNNEN MAKEN"

Een van de grotere uitdagingen voor nu is het CO2-vraagstuk. “Dat is niet nieuw, uiteindelijk is het iets waar we al jaren mee bezig zijn. Daar komt bij dat duurzaamheid natuurlijk een containerbegrip is. Aan de ene kant vinden we de sociaal maatschappelijke kant belangrijk, je wilt dat de volgende generatie ook fatsoenlijk kan leven op deze aardbol. Aan de andere kant is het ook gewoon handig om ermee bezig te blijven,” vervolgt Wessel. “Een aantal dingen doen we als sector al goed, simpelweg omdat het gewoon beter voor bedrijven is om te doen.” Eerder dit jaar werden deze inspanningen voor VeenstralFritom al beloond met de stap van één naar drie Lean & Green sterren. Maar het verder verkleinen van de ecologische voetafdruk zal uitdagend en niet eenvoudig zijn. “Binnen nu en tien jaar kun je niet je volledige wagenpark elektrificeren. Dat is geen onwil, dat kunnen de maatschappij en wetgeving simpelweg niet aan. De sector kan nog wel meer versnellen en we konden al zoveel verder zijn met duurzamere initiatieven. Neem bijvoorbeeld de zero-emission zones in binnensteden. Technologisch gezien hadden we veel sneller kunnen opschuiven in de transitieperiode waarin we nu zitten, mits de wet- en regelgeving daarop was aangesloten. Dat is nu niet altijd het geval, omdat de overheid en transportsector elkaar daar nog niet helemaal in vinden.”

Toch weerhoudt het de mensen van het bedrijf er niet van om vooral doordachte dingen te doen. Als voorbeeld haalt Wessel het rekenmodel aan dat de impact van het gebruik van HVO100 als alternatieve brandstof voor diesel in de distributie in kaart brengt. Het gebruik van HVO100 kan de CO2-uitstoot tot 89% reduceren, wat weer een belangrijke bijdrage levert aan de doelen die veel klanten hebben om duurzamer te opereren. Het rekenmodel, dat VeenstralFritom heeft ontwikkeld in nauwe samenwerking met het mkb-innovatiestimuleringsprogramma Regio en Topsectoren (MIT), moet gaan voldoen aan de nieuwste ISO-14083 eisen, waarmee het ook gevalideerd is. “Dat vind ik een goed voorbeeld van een innovatie die bij ons uit het bedrijf vandaan komt. Uitvoeringsmodellen in transport en logistiek zijn verschillend van elkaar en het is meer dan alleen winkels bevoorraden. Wat ik aan professionaliteit op de weg, maar ook aan de achterkant zie, geeft mij energie.”

Transformaties in de transportsector
“Door de jaren heen zijn we natuurlijk van een traditioneel transportbedrijf getransformeerd naar een logistiek dienstverlener. We beheersen meerdere disciplines in de logistieke keten, en uiteindelijk doen we dit voor onze klanten.” De toegevoegd waarde zit ‘m voor Wessel vooral in het uitvoeringsmodel en blijven geloven in wat je doet. “Als je kijkt naar het internationale vervoer, dan is daar begin jaren 90 een enorme verschuiving geweest met het uitbreiden van de Europese Unie en het openstellen van de grenzen. Het heeft ook met zich meegebracht dat het concurrentieveld heel erg anders is geworden. Op VeenstralFritom heeft dat een serieuze impact gehad, omdat er meer prijsdruk ontstond. Alhoewel het niet zonder slag of stoot is geweest, zijn we als VeenstralFritom gelukkig in staat gebleken om mee te veranderen, doordat we zijn blijven geloven in de toekomst van het bedrijf.”

17 Oude Planning

De toekomst van de logistieke sector vandaag de dag wordt onder andere beïnvloed door nieuwe technologieën zoals het automatisch plan systeem (APS). Wessel ziet de enorme kansen en mogelijkheden in digitalisering: “Digitalisering hebben we de afgelopen jaren een prominentere plaats gegeven in onze strategie en een APS kan een heleboel tijdswinst opleveren voor een planner. Wij hebben natuurlijk geen standaard werk en APS komt met een voorstel voor een optimale route die de planner zelf verder verfijnd. In de korte tijd die ons gegund is om een planning rond te maken, kan dit het werk beter maken en een nog betere dienstverlening realiseren. Digitalisering heeft voor ons meegebracht dat het werk van een planner nu binnen vaste tijden gedaan kan worden, waardoor we ook weer goede medewerkers voor deze belangrijke functie aan ons kunnen verbinden. Daarnaast is het een groot voordeel dat we eerder over de benodigde informatie beschikken en daardoor ook verder vooruit kunnen zien.” In de toekomst zal AI ongetwijfeld ook een aanzienlijke rol innemen. “In de uitvoering van een rit veranderen altijd dingen. Het enige en constante waar wij dagelijks mee te maken hebben is de verandering. De vraag is of je dan nog steeds in staat bent om een zinvolle prestatie neer te zetten waarbij je de dienst die je levert goed kunt invullen. Technologie zal daarbij veel sneller gaan dan wet- en regelgeving bij kan houden. Ik denk niet dat het werk dat wij doen ooit helemaal zonder mensen kan, voorlopig nog niet in ieder geval. Het blijft mensenwerk.”

"HET ENIGE EN CONSTANTE WAAR WIJ DAGELIJKS MEE TE MAKEN HEBBEN IS DE VERANDERING"

20 2007 Warehouse Heeg

Open staan voor verandering
“We zijn een dienstverlenend bedrijf en dienstverlening is altijd afhankelijk van mensen, ook nu je langzaam maar zeker die technologische verschuiving ziet. Het is daarom belangrijk om je bedrijf op zo’n manier in te richten dat je daarbij jong en oud een goede baan kunt aanbieden. Voor ons is dit niet nieuw: meer dan 20 jaar geleden hebben we samen met een groep chauffeurs die in de binnenlandse distributie zat en vijf dagen in de week werkten een regeling opgezet. Die moesten elke dag ’s ochtends om vijf uur op pad en waren pas ’s avonds tegen een uur of zes weer thuis. Dat is prima voor een tijdje, maar de vraag was of dit op langere termijn ook nog goed te doen zou zijn. Uiteindelijk hebben we samen afspraken gemaakt waarin acht chauffeurs zeven auto’s bemannen, om ze zo meer flexibiliteit te kunnen bieden. Aandacht voor je medewerkers, daar draait het om. We hebben daarbij een verantwoordelijkheid om naar ze te luisteren en ook iets met de vragen naar verandering te doen. Een luisterend oor en aandacht te hebben voor de mensen, daar moet je open voor staan. Dat gaat niet vanzelf, omdat het meer inspanning kost. Maar ik vind het goed dat wij als bedrijf juist in staat zijn om ermee aan de slag te kunnen. En dat doen we dan ook. Door de jaren heen is de regeling die ik eerder noemde uitgebreid met nog veel meer opties voor onze chauffeurs. Dit is een goede manier om het werk aantrekkelijk te houden en in te kunnen spelen op de verschillende fases in het leven van onze medewerkers.”

Het is een belangrijk onderdeel van de cultuur die VeenstralFritom typeert. Maar cultuur komt te voet en gaat te paard. Het is daarom ook van belang om waakzaam te zijn dat je een prettige cultuur behoudt binnen het bedrijf. “Wees daarom ook gewoon aanspreekbaar,” vindt Wessel. “We hebben letterlijk geen drempels en de deur staat bijna altijd open, bij iedereen. Natuurlijk moet je een bepaalde hiërarchie in het bedrijf hebben, maar als je op een goede manier met elkaar aan het werk bent, dan heb je dat bijna nooit nodig. Ik denk dat je als bedrijf dan ook de mensen aan je bindt die zich thuis voelen in zo’n omgeving. We zijn altijd wel een bedrijf geweest met korte lijnen en what you see is what you get. Daarbij moet iedereen op een normale manier zijn of haar werk kunnen doen en wij kunnen daarin ook diversiteit bieden. Mensen delen dat ook weer met anderen. Het begint bij oog voor elkaar hebben en dat krijg je uiteindelijk weer op een positieve manier terug.”

Inmiddels vindt de vierde generatie z’n weg in het bedrijf. “Het is aan hen om VeenstralFritom straks verder uit te bouwen. Wij kunnen ze een klein voorzetje geven, maar zij hebben de toekomst,” besluit Wessel.