Veenstra|Fritom borgt kwaliteit met ISO certificering

19 april 2022

Ontwerp Zonder Titel (22)

Na een vernieuwde SQAS certificering, is Veenstra|Fritom nu ook opnieuw gecertificeerd voor ISO 9001:2015. Hiermee hebben wij en onze partners de bevestiging gekregen dat onze bedrijfsprocessen goed op orde zijn en dat de kwaliteit ervan gewaarborgd is.

Er is tijdens de audit aandacht voor onder andere risicomanagement en leveranciersmanagement. Een ander gebied waar de ISO certificering zich op richt is het ondersteunen van efficiency en het stroomlijnen van processen. Dat geldt voor de hoofdprocessen en subprocessen die nodig zijn om de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen en te verbeteren, zoals processen rondom transport en warehousing. De ISO 9001:2015 norm bepaalt dat het kwaliteitsbeleid en de hieraan gekoppelde doelstellingen beschreven en bekend zijn bij de medewerkers, dat in het proces is geregeld dat er evaluaties zijn en documentatie aanwezig is.

 

Audit in bijzondere tijden

Tijdens de audit heeft de auditor met verschillende medewerkers van Veenstra|Fritom gesproken. Normaal gesproken gaat de auditor hiervoor het hele bedrijf door en kijkt hij met het werk mee, maar nu vonden de interviews op een centrale plek plaats.

Als logistieke dienstverlener zijn we goed door de kwaliteitstoetsing heen gekomen en kunnen we aantonen dat we continu werken aan verbetering. Door regelmatig de systemen en onze processen onder de loep te nemen en te leren van onze ervaringen, blijft de kwaliteit van onze dienstverlening op hoog niveau.

 

Internationale erkenning

ISO 9001 is een van de belangrijkste internationale normen voor kwaliteitssystemen. Met de certificering kunnen organisaties hun klanten laten zien dat ze diensten van een consistent goede kwaliteit leveren. Dit wordt ieder jaar met een tussentijdse audit getoetst en na drie jaar volgt een hercertificeringstraject.

 

Bekijk hier al onze certificeringen